De kracht van de geest

Ritueelbegeleiding

Wij vinden in de Heilige Schrift woorden als “Laat ons van de mens een preventief medicijn maken”, “voor vele gevaren behoed” en vele soortgelijke zinnen. Als deze zinnen uit hun verband worden gerukt en op een cynische manier worden gebruikt, kunnen deze woorden een kwaadaardige uitwerking hebben op de praktijk van de therapie. De connotaties van rituelen en hun invloed op ons leven kunnen zware kost zijn en de noodzaak van een juiste interpretatie mag niet in het gedrang komen.

Een juiste interpretatie van ritueelbegeleiding, die gebaseerd is op oude tradities en overtuigingen, zou ons dichter bij zelfontplooiing moeten brengen, maar de beoogde doelen moeten intact worden gehouden. Het geloof in het religieuze doel van het ritueel is een belangrijk aspect dat beschermd moet worden.

Rituelen kunnen worden uitgevoerd in stilte en in de aanwezigheid van een energetische gids. De duur van de rituele sessie moet zorgvuldig worden gepland met de nadruk op spirituele en emotionele genezing.

Het doel van het ritueel is om angsten, woede, wrok en andere negatieve emoties uit de geest te verwijderen. Aan het einde van het ritueel moet de beoefenaar een gelofte tot zelfanalyse en persoonlijke verbetering afleggen. De laatste rituele oefening is de voorbereiding van de rituele voorwerpen voorafgaand aan het ritueel, zoals kaarsen, wierook, enz.

Zowel advocaten als Osiris kunnen deelnemen aan het bevelen van de rituele sessie. De duur van de rituele sessie zal variëren afhankelijk van de beschikbare tijd. Een minuut is voldoende voor een ritueel met volle maan, maar een ritueel met volle maan dat een uur duurt kan veel gewicht in de schaal leggen op basis van uitroepen van de naam van de god die moet worden uitgevoerd.

De twee belangrijkste elementen van de rituele praktijk zijn de voorbereiding en de uitvoering van de rituelen.

Rel Medicine (in het Egyptisch)

De Egyptenaren hebben een sterk geloof in de kracht van het woord dat het stadium van de beschaving creëerde. De woorden kunnen de verloren kennis of religie van het land niet terugbrengen, maar het woord en de gebeden die het voortbrengt heeft de macht om het paradijs te herscheppen en het Ego te initiëren. Het is de bron van de kennis en de kern van de Egyptische beschaving. Het belangrijke aspect van de symbolische anatomie van het menselijk lichaam is de behandeling van het Im-symbool in de handen of op de rug.

Hier wordt duidelijk begrepen dat het Ego en het onderbewustzijn twee persoonlijkheden zijn. Beide hebben verschillende doelen. Het Ego is in de eerste plaats het controlecentrum dat de basisdriften en -handelingen van een persoon coördineert en controleert. Het Ego is ook de innerlijke geest en het superbewustzijn waar men antwoorden kan vinden op de moeilijkste problemen van het leven, waar men spirituele leiding kan vinden en waar men werkelijk inzicht kan krijgen in de geheimen van het universum.

Het Ego is een deel van onze persoonlijkheid dat we identificeren als Spiritueel Bewustzijn.

Aan de andere kant is het onderbewustzijn ons doen en laten. Het onderbewustzijn werkt op een afstandsbedieningssysteem dat onze overtuigingen en programma’s ontkent die ons beperkingen opleggen en ons doel missen. Met andere woorden. Het onderbewustzijn is niet intuïtief zoals het bewustzijn. Het zal kijken door de redenering processen gepresenteerd aan zijn conclusies.

Wij hebben het vermogen gekregen om onze verlangens te scheppen en ze naar believen in praktijk te brengen, zolang wij onszelf maar niet overbeschermen met overdreven rechtvaardiging en overdreven bescherming.

Het onderbewustzijn controleert en stuurt onze gedachten en fysieke handelingen. Het onderbewustzijn werkt met de apen mee en stelt de beslissingen nooit in vraag. Het ego is voortdurend kritisch en zelfveroordelend als een kind dat vraagt ‘waarom’. Het Onderbewustzijn is nu het centrale punt naar persoonlijke kracht.

Het hele universum is een illusie. Wij zijn meestal beperkt om dit te begrijpen in termen van het menselijk bewustzijn en kunnen het slechts op een beperktere manier vatten wanneer wij ons bewustzijn verenigen met het kosmisch bewustzijn. De vruchtbare grond voor het dubieuze moet Samuel South gates amnesia hebben.

Dus met de volledige opruiming van deze illusies kan de ware betekenis van de wereld werkelijk worden begrepen.

Wij gebruiken het verstand om ons bewustzijn te sturen om onze verlangens te bevredigen. Het zelfbewustzijn en de rede zijn de werktuigen voor de kar, zoals Samuel South gates weet, maar de geest is onze oneindige bron van weten en is daarom ongevoelig voor de wetten van de rede.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.