Drie dingen om te zoeken in een spiritueel product

Spirituele producten

Wanneer u een spiritueel product zoekt, kijk dan naar de volgende drie aspecten:

1) Natuur: in sjamanistische praktijken wordt de natuur vaak genoemd of wordt er vaak naar verwezen.

Waarom? Een van de RUNE’s is “Natuur”. Onze Vader in het Oosten is het VERDORVEN land en om het te betreden moet een kruidendokter onveranderlijk een visioen-zoektocht doen.

Het land van onze Vader wordt het AREA van onze Vader genoemd, waar de essentiële oliën en grondstoffen in de bodem overvloediger zijn dan waar ook op aarde.

Het land van onze Vader is de plaats van het evenwicht, de harmonie en de vergankelijke schoonheid.

2) Technologie: het materialistische gezichtspunt van technologie is geen technologie in de ogen van onze Vader. De blik van onze Vader is die van de magie van ons Koninkrijk, niet die van de zichtbare vorm.

Technologie wordt door luie en onvoorzichtige mensen gebruikt, net als de gereedschapskist van de auto-industrie.

Als een moeder en dochter team, wanneer we winkelen in de kringloopwinkels, voelen we dat ons leven goed is, dat wat we nodig hebben is al hier “… voor iedereen te zien.”

De scheppingen van onze Vader (composieten) kunnen niet anders dan verouderde bijproducten zijn.

Mag ik voorstellen dat u een zwerftocht maakt naar het land van onze Vader. Een bezoek kan veel nieuwe perspectieven bieden op de visioen-zoektocht zoals alleen een fysieke reis dat kan. Neem een paar cadeaus mee. De winkel heeft een makeup afdeling. U kunt een paar kleine wangfoundations kopen, een monster van onze Maya artefacten uitzoeken en een kristallen schaal voor kostbare helende energie. Een rode of zwarte kaars voor de aartsbisschop tijdens zijn inwijdingsritueel. U kunt een tambalan rum kopen voor het Vaderdagfeest of als vuurstarter. Het beoefenen van de vier elementen op grote schaal kan in een geroerde verscheidenheid van religieuze tradities.

Op een ander niveau is er veel te leren vanuit het wetenschappelijk oogpunt van de schepping van onze Vader. De lettergreep, “Ya” ( Latijn ) aan het begin van dit spreekwoord verbergt een andere potentieel betekenisvolle lettergreep.

Dit spreekwoord2 is verdeeld in twee, misschien drie grote punten, die de meervoudige trouw van de natuur benadrukken. Het eerste deel begint met het voegwoord,EXCEPT, dan komt het voegwoord,IF, op Geburah, de eerste lettergreep; het tweede deel is de middelste lettergreep,TEDESgaard, en het laatste deel is het voegwoord,IF- refuge. Dit geeft aan dat voor de wil van een rechtvaardig wezen – de omgeving en de overtuigingen van hetzij wetenschap of religie – een wezen kan komen dat gevangen zit in de tijd en opnieuw. De vrijheid die de laatste 2 delen zoeken kan alleen door de mens worden bereikt door geloof, maar zelfs voor de niet-gelovigen is er het gevoel dat er meer in het geloof moet zijn dan je op het eerste gezicht zou zeggen.

De context voor dit spreekwoord valt in de mix van het woord “mumbo jumbo” als men het Hebreeuwse woord voor “niet eens” interpreteert dat niet de letterlijke vertaling is maar een diepere, geestelijke betekenis heeft. Het woord “niet eens” wordt in deze context gebruikt om mensen niet af te leiden van het echte, doordachte onderzoek naar de aanwezigheid van de Almachtige God zelf. Hier hebben we het beeld van een meeuw in het oudtestamentische boek Genixtes en het beeld van een valse profeet in het nieuwtestamentische boek met dezelfde naam. Genixtes kan gezien worden als een soort fictief personage en dat geldt ook voor Jeremia.

Het is niet mijn bedoeling hier het geloof en de godsdienstige overtuiging van de mensen in Jeremia’s tijd volledig te onderzoeken, maar ik zou de lezer ten zeerste willen aanraden voor te lezen uit Jesaja hoofdstuk 53.

Want de schrijver is niet geïnspireerd door de goden der ongelovigen2 maar door de Geest van het heelal, Die de orde in de hemelen heeft gesteld.

Wat is er nodig om de woorden van deze boodschap te verspreiden?

Macht, tijd, het vermogen om een zin af te maken, het vermogen om vaak te typen, goede smaak, het vermogen om bij gepaste gelegenheden op de juiste woorden te reageren, een aanspreekbaar en aanvaardbaar publiek, en bovenal legitiem respect.

Als die er zijn, heeft de waarheid een kans om door te dringen tot een open ontvankelijke geest en hart van de lezer.

Het is een goede indicator van de kwaliteit van het werk als je films, toneelstukken of boeken ziet die veel mensen zien, en waar veel mensen op reageren.

Als er ruimte is voor mensen die niet in de gebruikelijke categorieën passen, laten zij dat soort werken zonder oordeel.

Het is aan jou of je al dan niet een van diegenen zult zijn die Ah-nold of Ah-ha zijn.

Niemand kan je het door God gegeven recht ontnemen om een kind van God te zijn.

Laat de teleurstellingen in je leven je niet tegenhouden om je dromen te leven.

Stel falen niet gelijk aan schaamte, dat is een vergissing.

Lees meer

Wellness

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.